IRIS®

U leert aan de hand van (eigen) praktijkvoorbeelden werken met het risico & security management systeem IRIS®. Hiermee kunt u:

Iris logo

  1. Veiligheidsrisico’s inventariseren, evalueren en analyseren.

  2. Op basis van een kosten-batenanalyse veiligheidsmaatregelen adviseren en (doen) uitvoeren.

  3. Gestructureerd over veiligheidsrisico’s en noodzakelijke maatregelen communiceren en daarmee:

  4. De besluitvorming ondersteunen en het draagvlak in de organisatie verhogen.

 

  • IRIS® wordt al meer dan 30 jaar met succes toegepast en leidt tot een aantoonbare reductie van veiligheidsincidenten.

  • bevordert de integrale aanpak van bedrijfsrisico's en een vruchtbare samenwerking van risicodisciplines.

  • De IRIS® methode en systematiek kan ook worden toegepast bij het invoeren van een duurzame beveiligingsstrategie en ook bij complexe vraagstukken in de energietransitie. Meer informatie kunt u krijgen bij bureau  TiMove

Gedetailleerde informatie over de IRIS® cursus en opleiding vindt u in hetGeslaagden ISM-cursus

Gebruikslicentie

Door het volgen van IRIS Security Management® krijgt u een persoonlijke gebruikslicentie:

  1. Als u de 2-daagse basiscursus volgt ontvangt u het IRIS®certificaatU mag dan IRIS® toepassen binnen uw eigen organisatie.

  2. Als u slaagt voor de opleiding ontvangt u het IRIS®diploma. U mag dan IRIS® zowel binnen als buiten uw eigen organisatie gebruiken.


Zie ook § 6 van de voorwaarden.