Commissie van Toezicht

De kwaliteit van IRIS Security Management® wordt bewaakt door een Commissie van Toezicht.
(Zie ook § 8 van de voorwaarden)

De leden hiervan zijn:

Ok van der Leij

Voorzitter Ing. H.C.A. (Bert) Duijndam, MSec

Oprichter DHM Security Instituut

Rob Ackx

Mr. R.C. (Rob) Ackx, RSE

Oprichter DHM Security Instituut


Ok van der Leij
Ing. G. (Ok) van der Leij

Senior Risico Managementadviseur
Udo Jonker

Ing. T.J. (Timo) Veen

Directeur van Adviesbureau Coda

Docent IRIS Security Management®

Udo Jonker

drs. U. (Udo) Jonker

Directeur van Training & Adviesbureau JonkerZwolle

Examinator IRIS Security Management®