Doelstellingen IRIS Security Management®

 • Een security management denk- en werkniveau ontwikkelen door toepassen van het risicomanagement systeem IRIS®

 • Hiermee kunnen structureren van de communicatie, advisering en besluitvorming over veiligheidsrisico's en maatregelen

 • Hierdoor verbeteren van zowel de kwaliteit van uw risicobeheersing als het draagvlak in de organisatie


Eerste dag (9.00 - 17.00 uur)

Thema 1: Risicomanagement, Security management en IRIS®

 • security management: een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering
 • het 4B-model van een Security Management Systeem
 • structureren van de besluitvorming over veiligheidsrisico’s
 • oefening: beoordelen van het beveiligingsplan van het fictieve bedrijf ‘Excelsior’

Thema 2: Risico-inventarisatie en Risico-evaluatie (RI&E)

 • herkennen van veiligheidsrisico’s
 • het maken van een realistisch risicoscenario
 • risico-inventarisatie methoden
 • het kunnen bepalen van de grootte van een veiligheidsrisico
 • de meetlat: het vaststellen van normen hiervoor
 • toelichting en oefenen aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden

  Les ISM-cursus


Tweede dag (9.00 -  17.00 uur)

Thema 3: Risicocommunicatie

 • omgaan met verschillen in risicoperceptie en risicoacceptatie
 • vaststellen van de risicocultuur van een organisatie
 • risicocommunicatie gericht op motivatie en draagvlak

Thema 4: Risicoanalyse

 • dreigingsanalyse, gelegenheidsanalyse en gevolgenanalyse
 • het Integraal Risico Analyse Model (IRAM)
 • vaststellen van maatregelen en verantwoordelijkheden o.b.v. een risicoanalyse
 • oefening: de analyse van een veiligheidsincident bij Excelsior m.b.v. IRAM

Thema 5: Maatregelen, kosten-batenanalyse en plan van aanpak

 • soorten veiligheidsmaatregelen in het Security Management Systeem
 • kosten-batenanalyse van veiligheidsmaatregelen
 • strategisch adviseren over veiligheidsmaatregelen
 • praktijkoefening van het geleerde in de cursus

 

Derde dag: Thema 6: Middelbaar Security Techniek (MST)

SOBA biedt in het kader van deze samenwerking 1 extra cursusdag aan waarin de kern van Middelbaar Security Techniek (MST) wordt gegeven. Deze dag is gratis en facultatief en wordt gegeven door ing. Armand van Bercheycke

Tussen Basiscursus en de Presentatie/Examendag: zelf toepassen van IRIS® in een praktijksituatie. Vastleggen van de resultaten in een kort werkstuk.


Na 6-7 weken: De 4e dag: de presentatie- en examendag

Gegevens & programma ISM-cursus Download hier de folder IRIS Security Management®