Doelstellingen IRIS Security Management®

 • Een security management denk- en werkniveau ontwikkelen door toepassen van het ISM®risicomanagement systeem

 • Hiermee kunnen structureren van de communicatie, advisering en besluitvorming over veiligheidsrisico's en maatregelen

 • Hierdoor verbeteren van zowel de kwaliteit van uw risicobeheersing als het draagvlak in de organisatie


Eerste dag (9.00 - 17.00 uur)

Thema 1: Risicomanagement, Security management en ISM®

 • security management: een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering
 • het 4B-model van een Security Management Systeem
 • structureren van de besluitvorming over veiligheidsrisico’s
 • oefening: beoordelen van het beveiligingsplan van het fictieve bedrijf ‘Excelsior’

Thema 2: Risico-inventarisatie en Risico-evaluatie (RI&E)

 • herkennen van veiligheidsrisico’s
 • het maken van een realistisch risicoscenario
 • risico-inventarisatie methoden
 • het kunnen bepalen van de grootte van een veiligheidsrisico
 • de meetlat: het vaststellen van normen hiervoor
 • toelichting en oefenen aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden

  Les ISM-cursus


Tweede dag (9.00 -  17.00 uur)

Thema 3: Risicocommunicatie

 • omgaan met verschillen in risicoperceptie en risicoacceptatie
 • vaststellen van de risicocultuur van een organisatie
 • risicocommunicatie gericht op motivatie en draagvlak

Thema 4: Risicoanalyse

 • dreigingsanalyse, gelegenheidsanalyse en gevolgenanalyse
 • het Integraal Risico Analyse Model (IRAM)
 • vaststellen van maatregelen en verantwoordelijkheden o.b.v. een risicoanalyse
 • oefening: de analyse van een veiligheidsincident bij Excelsior m.b.v. IRAM

Thema 5: Maatregelen, kosten-batenanalyse en plan van aanpak

 • soorten veiligheidsmaatregelen in het Security Management Systeem
 • kosten-batenanalyse van veiligheidsmaatregelen
 • strategisch adviseren over veiligheidsmaatregelen
 • praktijkoefening van het geleerde in de cursus

Nieuw: Derde dag (9.00 - 17.00)

Thema 6: IRIS® Security Techniek (IST)

 • de kern van Middelbaar Security Techniek van SOBA wordt toegelicht .
 • Organisatorische, Bouwkundige-, Elektronische en Respons (OBER) maatregelen worden aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht en beoefend
 • deze dag biedt een aantal praktische handvatten m.b.t. thema 5 en daarmee een goede ondersteuning bij het maken van het werkstuk.
 • deze dag wordt gegeven door Giliam van der Weide MSec, senior adviseur bij AIB Safetech en opleidingsleider/docent van de SOBA Security Academy


Tussen de 2-daagse ISM® basiscursus en de presentatie/examen dag

Zelf toepassen van ISM® in een praktijksituatie. Vastleggen van de resultaten in een kort werkstuk. De docent geeft coaching en commentaar op uw conceptwerkstuk. Hiervoor heeft u 6-7 weken de tijd.


Na 6-7 weken: De 4e dag: presentatie- en examendag

Gegevens & programma ISM-cursus Download hier de folder IRIS Security Management®