IRIS Security Management®

Als u wilt doorstromen naar de postHBO opleidingen DHM Security Management, Security Techniek of Security & Recht heeft u het IRIS® diploma nodig!

U volgt dan de volledige cursus IRIS Security Management®

2-daagse IRIS® basiscursus + MST

Werkgroep ISM-cursus

Tijdens de 1e 2 dagen wordt in de basiscursus IRIS® aan de hand van (eigen) praktijkvoorbeelden toegelicht en beoefend.

Hierna volgt een 3e cursusdag (de MST-dag) waarin de mogelijke Beveiligingtechnische maatregelen door SOBA toegelicht zullen worden.

Dit kan al voldoende zijn voor het versterken van uw  professionaliteit. U stopt dan en u ontvangt het waardevolle IRIS® certificaat.


IRIS Security Management®

Na de basiscursus past u de geleerde IRIS® metodiek toe op een eigen praktijksituatie. Hiervoor heeft u 6-7 weken de tijd. Op basis van uw ervaringen maakt u een (kort) werkstuk.Voorbeelden en concrete aanwijzingen hiervoor ontvangt u tijdens de basiscursus.

Tijdens het maken van het werkstuk krijgt u ondersteuning van de docent. Met zijn adviezen kunt u uw werkstuk verbeteren. De ervaring leert dat u voor het maken van het werkstuk 30-40 uur nodig hebt.

Geslaagden ISM-cursus

Op de 4e cursusdag presenteert u uw werkstuk. U hoort dan ook de presentaties van uw medecursisten.

Deze dag ervaart men als bijzonder interessant/leerzaam!

Deze dag is ook de examendag. Uw werkstuk en presentatie wordt dan beoordeeld.

U ontvangt het IRIS® diploma bij een beoordeling van voldoende (6) of hoger.


Klik hier voor het uitgebreideGeslaagden ISM-cursus

Geen toelatingseisen voor IRIS Security Management®

Voor uw deelname heeft u geen diploma’s of vooropleiding nodig. Logisch nadenken en een serieuze belangstelling voor risico & security management is voldoende.

Als u met uw IRIS® diploma naar postHBO opleidingen DHM Security Management, Security Techniek of Security & Recht wilt doorstromen moet u aan hun toelatingseisen voldoen. Zie hiervoor onder Toegang postHBO.