Opleiding IRIS Security Management® (ISM)

Als u wilt doorstromen naar de postHBO (register) opleiding DHM Security Management® heeft u het ISM® diploma nodig. U volgt dan de opleiding IRIS Security Management®.

Deze bestaat uit de volgende onderdelen:

2-daagse ISM® (basis)cursus

Werkgroep ISM-cursus

Tijdens de 1e 2 dagen wordt in de basiscursus ISM® aan de hand van (eigen) praktijkvoorbeelden toegelicht en beoefend.

Dit kan al voldoende zijn voor het versterken van uw  professionaliteit. U stopt dan en u ontvangt het waardevolle ISM® certificaat.


3e dag: IRIS® Security Techniek (nieuw)

IRIS Security Management® wordt nu gegeven onder de vlag van de SOBA Security Academy.
SOBA verzorgt in het kader van deze samenwerking een 3e cursusdag waarin de kern van de maatregelen uit de Security Techniek wordt toegelicht. Deze kennis is bijzonder nuttig voor uw praktijktoepassing en werkstuk.


Toepassing ISM® en presentatie/examendag

Na de basiscursus past u de geleerde ISM® metodiek toe op een eigen praktijksituatie. Hiervoor heeft u 6-7 weken de tijd. Op basis van uw ervaringen maakt u een (kort) werkstuk.Voorbeelden en concrete aanwijzingen hiervoor ontvangt u tijdens de basiscursus.

Tijdens het maken van het werkstuk krijgt u ondersteuning van de docent. Met zijn adviezen kunt u uw werkstuk verbeteren. De ervaring leert dat u voor het maken van het werkstuk 30-40 uur nodig hebt.

Geslaagden ISM-cursus

Op de examendag presenteert u uw werkstuk. U hoort dan ook de presentaties van uw medecursisten.

Deze dag ervaart men als bijzonder interessant en leerzaam!

Deze dag is ook de examendag. Het examen bestaat uit de beoordeling van uw werkstuk en presentatie door 2 beoordelaars.

U ontvangt het ISM® diploma bij een beoordeling van voldoende (6) of hoger.

U kunt de opleiding met of zonder de 3e dag IRIS® Security Techniek (IST) volgen. De opleiding zonder de IST-dag is bedoeld voor mensen die al opgeleid zijn op het terrein van Security Techniek en dat aspect zelfstandig kunnen integreren in hun werkstuk.


Klik hier voor het uitgebreideGeslaagden ISM-cursus

Geen toelatingseisen voor IRIS Security Management®

U heeft geen diploma’s of vooropleiding nodig om aan de ISM® basisursus of de ISM®opleiding te kunnen deelnemen. Een serieuze belangstelling voor Security Management en een gemotiveerde inzet tijdens de cursus en praktijktoepassing zijn randvoorwaarden.

Als u met uw ISM® diploma naar de postHBO opleidingen DHM Security Management, Security Techniek of Security & Recht wilt doorstromen moet u aan hun toelatingseisen voldoen. Zie hiervoor onder Toegang postHBO.