IRIS Security Management®


De opleiding voor het verhogen van uw professionaliteit
en het maken van een stap in uw carriere.

Unieke doorstroommogelijkheid naar postHBO registeropleidingen!

 

De volgende IRIS® cursus start 16 september 2020

Met een diploma MBO-3 niveau én een IRIS® diploma met een eindscore van 7,5 of hoger volgt directe toelating tot DHM Security Management !

In september verwachten we de cursus weer te kunnen verzorgen bij SOBA Security Opleidingen in de Meern.

Informatie vindt u onder Data & Kosten

U kunt zich hier nu

Geslaagden ISM-cursus


Voor wie?


Deze cursus is in principe bestemd voor allen die veiligheid, beveiliging en risicobeheer als een belangrijk onderdeel van hun takenpakket uitvoeren en hun professionaliteit op het terrein van Security Risico Management willen versterken. Deelnemers uit Organisaties in de afgelopen 20 jaar waren:

 • Leidinggevenden en medewerkers van de afdeling Beveiliging, de Technische dienst, de Facilitaire dienst, Onderhoud, Ontwerp, Planning

 • Dienstverleners en adviesbureaus op het gebied van veiligheid en beveiliging: adviseurs, projectleiders, veiligheidstechnici, uitvoerenden, salesmanagers

 • Lijnfunctionarissen: (risico) managers, leidinggevenden en verantwoordelijke medewerkers van risicovolle afdelingen/organisaties

 • Leden van overlegorganen: veiligheidscommissies, adviesraden, brancheverenigingen, beveiligingsorganisaties van bedrijfsterreinen, winkeliersverenigingen

 • Toezichthouders, controleurs en adviseurs vanuit de overheid, certificeringsinstanties, koepels


De IRIS® opleiding is vooral interessant als u wilt deelnemen aan DHM Security Management® maar nog niet aan de toelatingseisen voldoet. Zie doorstroom post-HBO opleidingen


IRIS Security Management® bestaat uit:

 • 2-daagse IRIS® basiscursus

 • 3e dag: Middelbaar Security Techniek

 • Toepassen van IRIS® in de praktijk

 • Maken van een werkstuk

 • Coaching bij maken van het werkstuk

 • 4e dag: presentatie werkstuk/examen

 • Erkend IRIS® diploma

ISM cursisten


U leert in 2 maanden tijd werken met het erkende Security Risico Management Systeem IRIS®

Iris logo

Toegevoegde waarde IRIS®

 • Gestructureerde Risicoanalyse

 • Meetbare veiligheidsdoelen

 • Kosten-batenanalyse van maatregelen

 • Eenheidstaal voor betere besluitvorming

 • Creeren van draagvlak voor maatregelen

 • Beheersing van risico's en minder incidenten

 


Met uw IRIS® diploma kunt u zich ook inschrijven in het RMB-register van de stichting SERN. U kunt dan de titel RMB voeren!

SERN stelt voor de beste IRIS® cursist een studiebeurs beschikbaar!

U kunt zich ook alleen inschrijven voor de de 2 daagse IRIS® basiscursus.


Klantbeoordelingen

 • Men vindt de IRIS®cursus boeiend, leerzaam en leuk.

 • De beoordelingen zijn daarom al jaren (zeer) positief!

 • Klik op de button voor reacties van deelnemers

'IRIS Security Management was voor ons een opstap naar hoger onderwijs en functies die anders nooit toegankelijk waren geweest' Jack Duiven MSec, Manager Randstad Bewaking

Aktueel

IRIS 47 is op 8 mei jl. gestart; op 26 juni was het examen.

Zie de lijst mett Geslaagden

I.v.m. de Coronacrisis is de cursus online gegevenDe doorlopende leerlijn onder 1 dak!

De IRIS® opleiding wordt nu gegeven onder de vlag van de

SOBA Security Academy

Door deze samenwerking kunt u met uw IRIS® diploma makkelijker doorstromen naar de postHBO (register)opleidingen DHM®, Security Techniek, Security & Recht en BHV managementLaatste update 6 juli 2020